Publicatiedatum:
woensdag 24 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit van het college van Oosterhout van 16 november 2021 tot vaststelling van de "Bekendmaking Inwerkingtreding Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Weststad 2022-2026"

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout;

 

Gelet op artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en artikel 17 van de Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Weststad 2022 - 2026;

 

Overwegende dat de voornoemde verordening bekend is gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van Oosterhout op 1 oktober 2021;

Maakt bekend dat:

Het college thans heeft geconstateerd dat er thans van voldoende steun is gebleken, zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones,

 

zodat de voornoemde verordening in werking treedt op de dag, volgende op de dag van deze bekendmaking.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

adj. M. Asmus

de burgemeester,

M. Buijs

Terug naar het overzicht