Publicatiedatum:
woensdag 12 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van het college van Oosterhout van 4 februari 2020 tot intrekking van de "Beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten (kamerverhuur)" zoals gepubliceerd op 1 februari 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,

 

Overwegende

 • -

  dat op 17 november 2015 de beleidsregels voor niet-zelfstandige woonruimten zijn vastgesteld;

 • -

  dat deze regels per 26 november 2015 in werking zijn getreden;

 • -

  dat bij de vaststelling van deze regels verzuimd is te besluiten de tot dan toe geldende beleidsregels, in werking getreden op 2 februari 2012, in te trekken;

 • -

  dat hierdoor tot op heden twee beleidsregels van kracht zijn hetgeen niet wenselijk is.

besluiten

de Beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten (kamerverhuur), zoals gepubliceerd op 1 februari 2012 en in werking getreden per 2 februari 2012, in te trekken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

burgemeester,

secretaris.

Terug naar het overzicht