Publicatiedatum:
woensdag 23 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van Oosterhout van 8 december 2020 tot vaststelling van de "Bekendmaking Inwerkingtreding Verordening Bedrijveninvesteringszone BIZ Binnenstad 2021 - 2025"

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout;

 

Gelet op artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en artikel 19 van de Verordening Bedrijveninvesteringszone BIZ Binnenstad 2021 - 2025;

 

Overwegende dat de voornoemde verordening bekend is gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van Oosterhout op 5 november 2020;

Maakt bekend dat:

Het college thans heeft geconstateerd dat er thans van voldoende steun is gebleken, zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones,

 

zodat de voornoemde verordening in werking treedt op de dag, volgende op de dag van deze bekendmaking.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

mr. P.J. de Ridder

de burgemeester,

M. Buijs

Terug naar het overzicht