Publicatiedatum:
woensdag 23 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieBodembeheernota 2022-2032

Burgemeester en wethouders van Oosterhout geven kennis van hun voornemen om de Bodembeheernota 2022-2032 vast te stellen.

De Bodembeheernota vormt samen met de bodemkwaliteitskaarten een belangrijk instrument voor hergebruik van grond of baggerspecie in het gebied waarvoor ze worden vastgesteld.

 

Het ontwerp van de Bodembeheernota 2022-2032 heeft van 3 februari 2022 tot 17 maart 2022 ter inzage gelegen voor eenieder en is de mogelijkheid geboden zienswijzen over het ontwerp-besluit in te dienen.

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Terug naar het overzicht