Publicatiedatum:
vrijdag 27 augustus 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere meldingONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGS-PROCEDURE

Het college van Oosterhout heeft het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 

Voor:

Het bouwen van een 2-1 kap woning

Locatie:

hoek Pottebakkerstraat/Statendamweg

Referentie

264375

Ontwerpbesluit d.d.:

9-8-2021

 

De ruimtelijke onderbouwing, ontwerpbeschikking en het besluit hoger waarde geluidhinder liggen met ingang van 19-8-2021 gedurende zes weken ter inzage en zijn te raadplegen via www.ruimtelijeplannen.nl.

Indien u dit ontwerpbesluit in wilt zien, kunt u het digitaal opvragen bij Team Vergunning en Handhaving via het contactformulier https://www.oosterhout.nl/contact-1/contactformulier. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging heeft iedereen de mogelijkheid een schriftelijke zienswijze in te dienen. U kunt deze sturen aan: het college burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB te Oosterhout. U kunt ook mondeling een zienswijze inbrengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij Team Buiten Vergunningen en Handhaving via het telefoonnummer 14 0162, gelieve het referentienummer bij de hand te houden.

Voor het indienen van beroep tegen de uiteindelijke beschikking moet u een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking én u moet daarbij belanghebbende zijn.

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren het ontwerpbesluit direct via website https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt

 

Oosterhout 25 augustus 2021

Terug naar het overzicht