Publicatiedatum:
donderdag 27 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 11 januari 2022 tot vaststelling van het Tarievenoverzicht 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout

 

Overwegende

 • -

  Dat er in 2021 een extra indexatie op de tarieven heeft plaatsgevonden;

 • -

  Dat vanuit het contract hulp bij het huishouden de tarieven inmiddels ook bekend zijn,

Besluit:

 • 1.

  De tarieven zoals opgenomen in het Tarievenoverzicht 2022 vast te stellen met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  De tabellen in paragraaf 3.2.5 van het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2021 te vervangen door het Tarievenoverzicht 2022.

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 11 januari 2022,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout,

burgemeester

secretaris

Tarievenoverzicht met ingang van 1 januari 2022

(behorende bij het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Oosterhout)

 

Begeleiding:

 

De tarieven pgb voor Begeleiding met ingang van 1 januari 2022:

 

Klasse

pgb-formeel

pgb-informeel

Toelichting berekening

Waakvlam

€ 51,22

€ 14,02

Per mnd (obv gemiddeld 1 eenheid/4 wkn)

Licht

€ 460,98

€ 126,17

Per mnd (obv gemiddeld 2,25 eenheden/week)

Midden

€ 1.024,40

€ 280,37

Per mnd (obv gemiddeld 5 eenheden/week

Zwaar

€ 47,28

€ 12,94

Per uur (obv offerte)

Vervoer

€ 5,39

€ 5,39

per dag

Rolstoelvervoer

€ 16,14

€ 16,14

per dag

Bij toekenning van een pgb in een lopende periode, wordt het periode bedrag naar rato berekend. Toelichting voor de berekening van de tarieven voor pgb begeleiding is te vinden in de Verordening en het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning.

 

Hulp bij het huishouden:

 

Tarieven pgb voor Hulp bij het huishouden met ingang van 1 januari 2022:

 

 

pgb-formeel

pgb-informeel

Toelichting

HbH-1

€ 27,60

€ 12,94

per uur

HbH-2

€ 31,20

€ 12,94

per uur

Terug naar het overzicht