Publicatiedatum:
donderdag 21 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 5 juli 2022 tot ’Wijziging van het Tarievenoverzicht 2022, behorend bij het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2021, per 1 juli 2022’

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout

Besluit:

  • 1.

    De tarieven zoals opgenomen in het Tarievenoverzicht 2022 gewijzigd vast te stellen met ingang van 1 juli 2022.

  • 2.

    De tabellen in paragraaf 3.2.5 van het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2021 te vervangen door het Tarievenoverzicht 2022 per 1 juli 2022.

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 5 juli 2022,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout,

burgemeester

secretaris

Tarievenoverzicht met ingang van 1 juli 2022

(behorende bij het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Oosterhout)

 

Begeleiding:

 

De tarieven pgb voor Begeleiding met ingang van 1 juli 2022:

 

Klasse

pgb-formeel

pgb-informeel

Toelichting berekening

Waakvlam

€ 51,22

€ 14,28

Per mnd (obv gemiddeld 1 eenheid/4 wkn)

Licht

€ 460,98

€ 128,51

Per mnd (obv gemiddeld 2,25 eenheden/week)

Midden

€ 1.024,40

€ 285,57

Per mnd (obv gemiddeld 5 eenheden/week

Zwaar

€ 47,28

€ 13,18

Per uur (obv offerte)

Vervoer

€ 5,39

€ 5,39

per dag

Rolstoelvervoer

€ 16,14

€ 16,14

per dag

Bij toekenning van een pgb in een lopende periode, wordt het periode bedrag naar rato berekend. Toelichting voor de berekening van de tarieven voor pgb begeleiding is te vinden in de Verordening en het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2021.

 

Hulp bij het huishouden:

 

Tarieven pgb voor huishoudelijke hulp per 1 juli 2022:

 

 

pgb-formeel

pgb-informeel

Toelichting

HbH-1

€ 27,60

€ 13,18

per uur

HbH-2

€ 31,20

€ 13,18

per uur

 

Terug naar het overzicht