Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Convenant gegevensuitwisseling

 • 18-12-2017

De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben een convenant gegevensuitwisseling BRP. Het doel van dit convenant betreft een aantal aspecten. Op basis van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP); de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) we wettelijk verplicht om de kwaliteit onze basis administratie zo hoog mogelijk te houden. Door deze gegevensuitwisseling wordt de juistheid van deze gegevens verbeterd en derhalve vergroot. Derhalve is het doel om een eerlijke verdeling van sociale woonruimte te bewerkstelligen en woonfraude tegen te gaan. De gegevensuitwisseling voldoet aan de eisen van de privacywetgeving en vindt plaats volgens proces en instructies die partijen met elkaar zijn overeengekomen.

De huurdersgegevens die uitgewisseld kunnen worden zijn:

 

 • de naam;
 •  

   

 • het geslacht;
 •  

   

 • de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner;
 •  

   

 • het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner;
 •  

   

 • het adres;
 •  

   

 • de bijhoudingsgemeente;
 •  

   

 • de geboortedatum;
 •  

   

 • de datum van overlijden.
 •