Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Hondenuitlaatplaatsen in de Contreie

  • 19-09-2017

Op 12 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot de aanwijzing van drie hondenuitlaatplaatsen in de Contreie. Deze uitlaatplaatsen zijn gelegen aan de westzijde van “de Hoogte” (nabij de Ecologische verbindingszone), ten oosten van de Slotlocatie (nabij de kruising van het fietspad Napoleonshoed met de Burgemeester Huijbregts Schiedonlaan) en ten noorden van de Kreek.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. Hiervoor dient binnen zes weken na publicatie (woensdag 20 september 2017) een bezwaarschrift te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.

Informatie

U kunt de informatie over de hondenuitlaatplaatsen in de Contreie inzien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout (14 0162) en op de website van de gemeente Oosterhout www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/beheer-openbare-ruimte/hondenuitlaatplaatsen.

Voor specifieke vragen met betrekking tot het hondenbeleid in de Contreie kunt u contact opnemen met mevrouw Monique van der Velden, bereikbaar m.van.der.velden@oosterhout.nl.