Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats Sint Amandusstraat 18

  • 17-07-2019

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend dat zij 15 juli 2019 hebben besloten tot het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Sint Amandusstraat 18 en deze ter beschikking te stellen aan de bewoner van deze woning.

De volledige tekst van dit besluit ligt van 17 juli 2019 tot en met 27 augustus 2019 ter inzage bij het informatiecentrum van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1. Het verkeersbesluit en de tekening waarnaar wordt verwezen zijn ook te raadplegen via www.oosterhout.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.