Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het kappen en vervangen van 20 dode bomen, Binnen gemeente Oosterhout

  • 15-08-2019

B E K E N D M A K I N G

Het college burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bij het college burgemeester en wethouders is aanvraag voor onderstaande omgevingsvergunning ingediend:

Voor: Het kappen en vervangen van 20 bomen

Locatie: 1 dode kers nabij Adriaan Brouwerlaan 43, 1 dode esdoorn nabij Archimedeslaan 1, 5 dode                             sparren nabij Burgemeester van Beugenstraat 2-4, 1 dode esdoorn nabij Daltonstraat 5, 1 dode                     berk nabij Hoge Akker 56, 1 dode schietwilg nabij Maalderijstraat 30, 3 dode lindes nabij                                 Palestrinastraat 24, 34 en 38, 1 dode sierkers nabij Ridderstraat 8, 1 dode valse christusdoorn                         nabij Schermerhornstraat 35, 1 dode els nabij Tijmhof 29, 1 dode els nabij Venkelhof 1, 1 dode es                   nabij Markkant 5, 1 dode berk nabij Van Leeuwenhoeklaan 48, 1 dode esdoorn nabij                                       Stevenstraat 4.

Referentie 20190806-OLO-4586907

Ingediend d.d.: 6 augustus 2019

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u het digitaal opvragen bij Vergunning en Handhaving via het telefoonnummer 140 162.

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

Publicatie en rechtsmiddelen 

Wij publiceren de aanvragen in Weekblad Oosterhout. 

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

Oosterhout, 15 augustus 2019

De burgemeester voornoemd.