Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het wijzigen naar kamergewijze verhuur, Pastoor den Rondenstraat 14

  • 15-08-2019

B E K E N D M A K I N G

Het college burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bij het college burgemeester en wethouders is aanvraag voor onderstaande omgevingsvergunning ingediend:

Voor: Het wijzigen naar kamergewijze verhuur

Locatie: Pastoor den Rondenstraat 14 4849 BG Dorst

Referentie 20190806-OLO-4586275

Ingediend d.d.: 6 augustus 2019

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u het digitaal opvragen bij Vergunning en Handhaving via het telefoonnummer 140 162.

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

Publicatie en rechtsmiddelen 

Wij publiceren de aanvragen in Weekblad Oosterhout. 

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

Oosterhout, 15 augustus 2019

De burgemeester voornoemd.