Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 15 - 2019

10-04-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 9 april 2019

Overheveling deel budget blijverslening naar starterslening

Het college wil jonge starters een steun in de rug geven bij het kopen van een huis. Daarvoor bestaat al langere tijd de starterslening. Vanwege het succes van de starterslening heeft het college besloten een deel van het budget van de minder aangevraagde blijverslening te benutten voor de starterslening. Hierdoor wordt de starterslening-pot met €150.000,- extra gevuld. De blijverslening blijft beschikbaar voor mensen die hun woning willen aanpassen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Verder heeft het college:

  • Ex art. 39 vragen van Groen Brabant over Galvanitas en de Pannehoef schriftelijk beantwoord;

  • Krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van de openbare verlichting in de Lage Molenpolderweg, Wilhelminakanaal Noord/Zuid, Sperwerstraat, Groenesstraat, Dennenlaan, Drevelhof, Zeilmakerijweg, Visserijweg en Industrieweg;

  • Besloten de normbedragen die zijn opgenomen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van de gemeente Oosterhout aan te passen aan de indexering conform de berekening van de VNG, de normbedragen voor nieuwbouw éénmalig te verhogen met 40% met ingang van 1-1-2019 en de schoolbesturen hierover te informeren.