Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 19 -2019

08-05-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 7 mei 2019

Vrachelsestraat

Burgemeester en wethouders hebben het definitieve ontwerp voor de Vrachelsestraat vastgesteld en financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. Deze straat is hard toe aan onderhoud. Daarnaast is vanwege de ontwikkeling van De Contreie de komgrens verplaatst, waardoor de Vrachelsestraat een verblijfsgebied, dus een 30-km-zone, is geworden. De Vrachelsestraat wordt gebruikt door een grote variatie aan vervoersmiddelen: auto’s, fietsende scholieren en landbouwverkeer. Rekening houdend met zo veel mogelijk belangen is een ontwerp tot stand gekomen waarin veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de fietsers. De straat wordt ingericht met verkeersremmende maatregelen, waarbij rekening is gehouden met het voorkomen van trillingen op de omliggende bebouwing.

Verder heeft het college:

  • De ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen 2020 vastgesteld en zienswijzen voorbereid.
  • Besloten de raad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling van de ambulancedienst te wijzigen, vanwege de samenvoeging van enkele gemeenten tot de gemeente Altena.