Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 20 -2019

15-05-2019

Locatie kinderboerderij (MEK)

In het bestuursakkoord ‘Samen op weg naar 2030’ is overeengekomen dat er onderzocht moet worden of het Milieu Educatief Centrum annex kinderboerderij verplaatst kan worden naar het Slotpark/Slotjesveld, waar een relatie kan worden gelegd met het hertenkampje. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en het college concludeert nu dat deze verplaatsing niet voor de hand ligt. Uit het onderzoek blijkt dat het Slotjesveld te weinig ruimte biedt, de dieren van de kinderboerderij last krijgen van evenementen in het centrum (kermis, Parkfeest, carnaval) en financieel is de verhuizing ook niet aantrekkelijk. Het college stelt vast dat de huidige locatie van het MEK aan de Veerseweg de voorkeur verdient.

 

Verder heeft het college:

  • De ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen 2020 vastgesteld.

  • Besloten de raad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling met het RWB te wijzigen, vanwege de samenvoeging van enkele gemeenten tot de gemeente Altena.

  • Besloten om akkoord te gaan met de naam Koppelpaardenhof voor het woongebiedje achter de voormalige horecazaak aan de Veerseweg.

  • vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks over snoeien in het broedseizoen.