Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 49 - 2018

05-12-2018

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 4 december 2018

Wekelijkse inzameling GFT-afval in de zomermaanden

Het college heeft besloten in mei, juni, juli en augustus wekelijks GFT-afval in te zamelen. Doel van het hogere serviceniveau is bij te dragen aan de vermindering van stankoverlast en ongedierte uit de GFT-container die veel inwoners ervaren in de zomermaanden. De kosten van de wekelijkse GFT-inzameling zijn verwerkt in de afvaltarieven 2019. In najaar 2019 zal de maatregel worden geëvalueerd. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Bijdrage aan realisatie Generaal Maczek Memorial

Naast het Pools Militair Ereveld in Breda zal het Generaal Maczek Memorial gerealiseerd worden. Dit memorial wordt dé herdenkingsplek in Nederland waar de opofferingen die de Poolse militairen gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben geleverd in blijvende herinnering worden gehouden.

De organiserende stichting vraagt de gemeenten die in 1944 en 1945 zijn bevrijd door de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek een symbolische bijdrage van € 1.944,- te leveren aan de realisatie van dit monument. Met de bijdrage aan het memorial onderstreept het college de waardering voor de grote offers die de Poolse militairen hebben gebracht bij de bevrijding van met name Dorst en Den Hout onze gemeente. Hun inzet mogen we nooit vergeten.

Verder heeft het college:

  • De raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de financiën Wmo en jeugdzorg;
  • Toestemming verleend voor het aantrekken van langlopende leningen tot een bedrag van maximaal 25 miljoen euro, waardoor er weer voldoende beschikbaar is om aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen;
  • In afwachting van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor vestiging van kinderopvang Droomvlucht op een nieuwe locatie, deze kinderopvang op de huidige locatie in de Klip in Dorst te gedogen en de termijn van uithuizing op te schorten tot uiterlijk 15 mei 2019;
  • Besloten de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van afval die voorheen door de Regio West-Brabant (RWB) werden opgepakt nu over te dragen aan de gemeente Breda, omdat deze gemeente ook al de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg stortplaatsen ondersteunt en de dienstverlening voor de verwerkingscontracten verzorgt;
  • Besloten het besluit van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 12 oktober 2018 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader te bekrachtigen;
  • Medewerking verleend aan het verzoek van tennisvereniging OTC de Warande om de huidige gebruiksovereenkomst per 1 januari 2020 aan te passen naar een contractperiode van 15 jaar, zodat de vereniging voor dezelfde duur een garantstelling kan aanvragen bij de Stichting Waarborgfonds Sport ten behoeve van het groot onderhoud van de tennisbanen;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van bladkorven en afvalbakken.