Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 12 - 2019

20-03-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 19 maart 2019

Onderhoud Bovensteweg

Burgemeester en wethouders hebben financiële middelen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de slijtlaag en de voegen in de tunnelbak van de Bovensteweg. Het college heeft daarnaast besloten om op een gedeelte van de Bovensteweg (tussen de tunnelbak en de A27) de maximum snelheid tijdelijk te verlagen naar 50 kilometer per uur om de geluidsoverlast terug te dringen. Deze maatregelen zijn nodig omdat vanuit een aantal omliggende buurten al geruime tijd wordt geklaagd over lawaai vanwege de voegovergangen in de tunnelbak. Geluidmetingen die in 2018 in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd, bevestigen dat het geluid als gevolg van de voegovergangen zeer fors is. De snelheidsbeperking gaat in op 8 april en zal duren totdat de onderhoudswerkzaamheden aan de tunnelbak zijn gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn gepland in de zomervakantie van 2019.

Leningen aan starters en blijvers

Het college heeft kennis genomen van de voortgang van de starters-, duurzaamheids- en blijverslening die de gemeente via SVN in 2018 aan inwoners heeft verstrekt. In het vierde kwartaal van 2018 zijn zes leningen aan starters op de woningmarkt verstrekt met een gemiddelde hoogte van circa € 21.000. In hetzelfde kwartaal werden elf duurzaamheidsleningen verstrekt (zonnepanelen, woningisolatie) ter hoogte van gemiddeld € 9000 per lening. Er werd één blijverslening (circa € 18.000) verstrekt voor de verplaatsing van de badkamer in een woning. De raad wordt per brief en infographic op de hoogte gesteld.

Zandoogje

Het college heeft kennis genomen van het feit dat het woningbouwproject aan het Zandoogje doorgang kan vinden zonder herziening van het bestemmingsplan. Het plan waarmee Van Hofwegen Projectontwikkeling de ontwerpwedstrijd voor deze locatie heeft gewonnen is te vergunnen via de ‘kruimelgevallenregeling’, omdat de strijdigheden met het bestemmingsplan beperkt zijn. Het college gaat de gemeenteraad en belanghebbenden per brief over de planologische procedure informeren.

Verder heeft het college:

  • Kennis genomen van de rapportage van Berenschot over 'Grip en sturing op Regio West-Brabant'. In een brief aan de raad schrijft het college dat de werkwijze zodanig aangepast gaat worden dat de raad goed in positie is om te kunnen sturen op de regionale samenwerking.

  • Financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van vijf hoge containers voor de Milieustraat

  • De heer W.J.M. Smetsers voor onbepaalde tijd benoemd tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.