Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 13 - 2019

27-03-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 25 maart 2019

Re-Integratie en activering Participatiewet 2019

Het college stelt de raad voor de nota Participatiewet 2019 vast te stellen. Het gaat hierbij niet om een grote omvorming van het beleid uit 2015, maar om verschuiving van accenten naar aanleiding van de ervaringen met de uitvoering van de Participatiewet en de gewijzigde economische omstandigheden. Zo zal er enerzijds aandacht zijn om mensen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen om te voorkomen dat ze in de bijstand komen. Anderzijds zal er aandacht besteed worden aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In overleg met de cliënt zal bekeken worden welke activiteiten een (eerste) stap richting betaald werk kunnen zijn. Hierbij wordt gekeken naar activiteiten die passen bij de opleiding, ervaring, competenties en interesses van de cliënt, omdat hiermee de kans op succes het grootst zal zijn. Het zonder geldige reden niet meewerken aan re-integratie en activering zal consequenties hebben voor de uitkering en kan ook betekenen dat de verplichting wordt opgelegd een tegenprestatie te leveren. Het college wil hiermee inspelen op de kansen die de arbeidsmarkt momenteel biedt voor werkzoekenden.

Weststad I en II afgesloten in de nachtelijke uren

Het college heeft besloten eenmalig € 50.000 beschikbaar te stellen aan Stichting BIZ Weststad voor het realiseren van drie schuifpoorten aan de Krombraak, Koopvaardijweg en Energieweg. Tijdens de nachtelijke uren zijn Weststad I en II hierdoor alleen toegankelijk voor hulpdiensten, nachtleveranciers, en ondernemers en werknemers van het bedrijventerrein. De nachtelijke afsluiting heeft als doel ongenode gasten te weren op het terrein en de veiligheid te verbeteren.

Kredietaanvraag noodontsluiting Weststad II-III

In de huidige situatie zijn industrieterreinen Weststad II en III slechts via één zijde te bereiken. In geval van calamiteiten is het zeer wenselijk dat het bedrijventerrein ook vanuit een andere richting te benaderen of verlaten is. Als er een incident plaatsvindt op dit industrieterrein moeten de aanwezigen via dezelfde wegen vluchten als waarover de hulpverleningsdiensten aanrijden. Het college heeft in 2016 de keuze gemaakt voor een ontsluiting via de percelen van OCT en IKEA. Inmiddels is het voorlopig ontwerp gereed. Het college stelt de raad voor krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van de noodontsluiting.

Verder heeft het college:

• Art. 39 vragen van GroenLinks over Veilig Thuis schriftelijk beantwoord;
• Art. 39 vragen van Gemeentebelangen over treinen op de Brabantroute schriftelijk beantwoord;
• De raad gevraagd in te stemmen met de eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant;   
• Besloten de raad om toestemming te vragen een samenwerkingsverband op ict-gebied aan te gaan met de gemeente Steenbergen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de raad van Steenbergen;
• De actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld.