Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 36 - 2019

05-09-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 3 september 2019

Pilots verlenging eindtijd evenementen kerkdorpen en ‘cooling down’ periode Klappeijstraat

Het college houdt twee pilots die het aantrekkelijker maken om evenementen te bezoeken en die bijdragen aan de openbare orde en leefbaarheid. Tot en met september 2020 kunnen evenementen in de kerkdorpen tot uiterlijk 01.00 uur duren. De tweede pilot is het invoeren van een ‘cooling down’  periode in de Klappeijstraat tijdens evenementen met buitenbars. Het idee van de ‘cooling down’ periode is dat het evenement nog steeds om 24.00 uur eindigt, de muziek buiten stopt, maar dat de buitentaps nog langer gebruikt mogen worden. Bezoekers kunnen dan rustig het terrein verlaten of een horecagelegenheid in gaan. De ervaringen met de pilots worden meegenomen in het nieuw op te stellen evenementenbeleid. Het college komt met de pilots tegemoet aan toezeggingen aan de raad. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verplaatsing en vernieuwing speelplek Nassaustraat

De omwonenden van de speelplek aan de Nassaustraat voor kinderen in de leeftijdscategorie 0-9 jaar hebben aangegeven dat zij graag de speelplek verplaatst willen hebben. De speeltoestellen zijn ook aan vervanging toe. De nieuwe locatie is een groenstrook, 50 meter verderop op de kruising van de Nassaustraat – Prins Bernhardstraat. De kinderen uit de buurt hebben hun wensen kunnen aangeven tijdens een inloopavond. Het college heeft nu krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de speelplek en het definitief ontwerp vastgesteld. De speelplek wordt in het najaar van 2019 aangelegd.

Tijdelijke invulling Galvanitasfabriek

De eigenaar van het Galvanitasterrein wil de bedrijfsgebouwen in dit gebied aan het Wilhelminakanaal opnieuw gaan inrichten met innovatieve functies op het gebied van leisure, maakindustrie en maatschappelijke doeleinden. Burgemeester en wethouders zijn voorstander van deze innovatieve ontwikkelingen en geven de eigenaar toestemming om een gedeelte van het complex, voor de periode van een jaar, alvast op die manier tijdelijk te verhuren. Het doel van die tijdelijke invulling is te laten zien welke richting de eigenaar op wil met het Galvanitasterrein (placemaking). Er mag een jaar lang tijdelijk afgeweken worden van het bestemmingsplan. In deze periode is in enige mate zelfstandige horeca toegestaan, zolang deze past binnen het toekomstige concept voor het Galvanitasterrein. Detailhandel wordt uitsluitend als ondergeschikte en niet-zelfstandige functie toegestaan. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van twee bestelbussen voor de buitendienst.A