Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 5 - 2019

30-01-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 29 januari 2019

Zonnepanelen op schooldaken

Het college gaat de mogelijkheden verkennen om optimaal gebruik te kunnen maken van het investeringsfonds van de Stichting Schooldakrevolutie. Deze stichting biedt de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden de schooldaken binnen het basisonderwijs van zonnepanelen te voorzien. Scholen kunnen daardoor in hun eigen energiebehoefte voorzien en door de besparing op de energiekosten in staat worden gesteld zelf de investeringslasten te kunnen dragen. Een jaar geleden zijn er in samenwerking met het stichtingsbestuur van Delta Onderwijs en Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) al zonnepanelen geplaatst op de daken van zestien basisscholen in Oosterhout. Met de Schooldakrevolutie moet dit aantal worden uitgebreid. ONE zal binnen dit project ook de educatie verzorgen voor de basisschoolleerlingen. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)’ ter inzage te leggen, waarmee de sanering van een voormalig agrarisch bedrijf wordt mogelijk gemaakt, en besloten de raad hierover per brief te informeren;
  • Besloten om in te stemmen met het concept van de eerste arbeidsrechtelijke CAO en dit aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten kenbaar te maken.