Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 6 - 2019

06-02-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 5 februari 2019

Snelfietsroute Oosterhout-Dongen-Tilburg

Burgemeester en wethouders werken graag mee aan een voorbereidend onderzoek dat moet leiden tot de totstandkoming van de snelfietsroute Oosterhout-Dongen-Tilburg, langs het Wilhelminakanaal. Een snelfietsroute is een snelle en brede fietsverbinding tussen woon-, werk- en schoollocaties. Het doel van het snelfietsroutenetwerk is een snel alternatief te bieden voor de automobilist, maar het wordt ook een aantrekkelijke verbinding voor recreatieve fietsers. Het Wilhelminakanaal maakt onderdeel uit van een natuurnetwerk en ecologische verbindingszones. Vanwege deze ligging en kwaliteit kan deze route zich van andere snelfietsroutes onderscheiden. De snelfietsroute naar Dongen en Tilburg kan aangesloten worden op de toekomstige routes van Oosterhout naar Breda en van Tilburg naar Waalwijk. Het college heeft besloten om de bestuursovereenkomst tussen de verschillende partijen te ondertekenen. Daarnaast is een krediet beschikbaar gesteld voor een voorbereidend onderzoek.

Verder heeft het college:

  • vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks over de Brabantliner (lijn 400).

  • besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Archiefverordening 2019 gemeente Oosterhout vast te stellen.

  • locaties aangewezen en stembureauleden benoemd voor de verkiezingen van 20 maart 2019.

  • ingestemd met het vestigen van het recht van opstal voor een periode van dertig jaar op de niet-sport-gerelateerde ruimten op de buitensportaccommodaties van Neerlandia 31, Voltreffers, SCO, Twins en Scorpio. De raad wordt hier per brief over ge├»nformeerd

  • besloten om in principe medewerking te verlenen aan het initiatiefplan om het pand Bouwlingstraat 83 te vervangen door drie appartementen. Ook stemt het college in met een grondruil aan de rand van het Lukwelpark, die daarvoor nodig is.