Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 7 - 2019

13-02-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 februari 2019

Haalbaarheidsonderzoek broedplaats (amateur)podiumkunst in Galvanitasfabriek

Het college onderzoekt mogelijke alternatieve huisvesting voor een broedplaats voor (amateur)podiumkunst, zoals die nu is gevestigd in de Pannehoef. Eerder viel Arkendonk vanwege de hoge investeringskosten als locatie af. Het college laat nu onderzoeken of de broedplaats een plek kan vinden in de ontwikkeling van de voormalige Galvanitasfabriek. Hiervoor is een onderzoeksopdracht vastgesteld. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • De raad voorgesteld de eerste wijziging op de legesverordening 2019 en de eerste wijziging op de verordening afvalstoffenheffing 2019 vast te stellen;

  • Kennis genomen van het voorstel van de auditcommissie van de raad om gebruik te maken van de mogelijkheid die het inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt om de accountantscontrole voor 2019 en 2020 rechtstreeks te gunnen aan BDO Audit & Assurance B.V.;

  • Ex art. 39 vragen van GroenLinks over Earth Hour schriftelijk beantwoord;

  • De raad per brief geïnformeerd over het Jaarverslag Leerplicht 2018;

  • Kennisgenomen van de financiële ontwikkelingen bij Veilig Thuis West-Brabant als gevolg van de extra taken die voortvloeien uit de gewijzigde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

  • Besloten de planning van de collegevergaderingen in de zomerperiode vast te stellen.