Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 9 - 2019

27-02-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 25 februari 2019 

Revitalisering kermis

De Oosterhoutse binnenstad verandert van 16 augustus t/m 21 augustus 2019 in één groot feest tijdens de kermis. De themadagen, zoals de Caribische dag en Hollandse avond zullen terugkeren, net als de stille kermis. Op basis van de evaluatie onder bezoekers, ondernemers en horeca worden enkele verbeteringen doorgevoerd, zoals het opvullen van open plekken en het verbeteren van het zicht op het Slotpark. Met exploitanten kunnen driejarige pachtcontracten afgesloten worden. Het college heeft hiervoor geactualiseerde verhuurvoorwaarden vastgesteld.

Borgstelling voetbalvereniging Neerlandia

Voetbalvereniging Neerlandia’31 uit Dorst heeft de gemeente verzocht om zich borg te stellen voor een door hen af te sluiten geldlening voor het vernieuwen van de clubaccommodatie. De borgstelling heeft betrekking op de investering voor de nieuwbouw. Dit is exlusief werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd. Van deze investering wordt een gedeelte door de vereniging zelf gefinancierd en een gedeelte wordt gefinancierd door een geldlening. Hierbij vraagt v.v. Neerlandia’31 voor de helft een borgstelling van Stichting Waarborgfonds Sport en voor de andere helft een borgstelling van de gemeente. Rente en aflossing worden door de vereniging zelf betaald. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met deze borgstelling.

Vaststelling Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Oosterhout 2019 vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit is een nadere uitwerking van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, die in december 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het uitvoeringsbesluit staat omschreven welke afwegingen er gemaakt worden als iemand ondersteuning nodig heeft. Uitgangspunt is de vraag wat mensen zelf kunnen. Pas daarna komen mogelijkheden als vrij toegankelijke voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aan de orde. Om de ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar te houden voor mensen die dat nodig hebben, wordt vanaf 2019 strakker gestuurd om binnen de beschikbare budgetten te blijven. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.  

Verder heeft het college:

  • Art. 39 vragen van de VVD over laadpalen schriftelijk beantwoord;

  • Art. 39 vragen van GroenLinks over verkeersregelinstallaties schriftelijk beantwoord;

  • Besloten om grote voertuigen met een hoogte tussen 2,40 en 2,70 meter in aanmerking te laten komen voor een ontheffing om binnen het door uw college aangewezen gebied te parkeren.

  • Ontheffing verleend voor het parkeren van een groot voertuig ten behoeve van Stichting Goederenbank De Baronie in de omgeving van de Hoofseweg;

  • Kennisgenomen van de ontwikkelingen van het gemeentefonds naar aanleiding van de decembercirculaire 2018 en de raad hierover per brief geïnformeerd;

  • De geactualiseerde Algemene Plaatselijke Verordening ter vaststelling aan te bieden aan de raad;

  • De actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld.