Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Oosterhout werkt

 

Motie app arbeidsmigranten

Het college van burgemeester en wethouders heeft een reactie gegeven op de raadsmotie over een informatieapp voor arbeidsmigranten. Uit een verkenning is gebleken dat een app van toegevoegde waarde kan zijn, maar dat te investeren tijd en kosten niet opwegen tegen het mogelijke resultaat van een eigen app. Het college wil verkennen om op korte termijn aan te sluiten bij de pilot van het Brabants Migratie Informatiepunt voor een fysiek en digitaal loket voor arbeidsmigranten.

 

Algemeen

 

Verder heeft het college:

  • ingestemd met het debatmemo over het beleidskader Jeugd en besloten dit naar de gemeenteraad te verzenden ter voorbereiding van de debatbijeenkomst op 12 april 2023;
  • vragen van de fractie Voor Heel Oosterhout beantwoord over de tunnelbak Bovensteweg.