Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college


Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 9 januari 2024

 

Duurzaamheid

Voortzetting VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om opdracht te verstrekken aan het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB). Het doel van het VTCB is om Verenigingen van Eigenaren te motiveren, adviseren en ondersteunen bij het gecompliceerde proces van verduurzamen, waarbij concrete stappen worden gezet richting aardgasvrije en energieneutrale appartementencomplexen. De aanpak van het VTCB heeft zich bewezen als succesvol, waarmee de wens is ontstaan om het VTCB voort te zetten en uit te breiden met nieuwe projectpartners.

 

Algemeen

Verder heeft het college:

  • besloten om met een raadsinformatiebrief vragen te beantwoorden inzake de motie extra ronde onkruid borstelen in de zomermaanden;
  • besloten de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de status van de herontwikkeling van het Amphia-terrein; 
  • vragen beantwoord van de fractie GroenLinks over het theehuisje Floralia;
  • besloten de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang vitalisering recreatieparken, met een terugblik over 2023 en een uitvoeringsplan voor 2024;
  • besloten de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van de nieuwe school van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) in Oosterhout; 
  • besloten de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de huursituatie van de Bunthoef.