Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 22 maart 2022

Bouwen aan onze toekomst

Herontwikkeling Arendshof 1

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een brief te sturen aan Vereniging van Eigenaren (VvE) van winkelcentrum Arendshof 1. Hierbij spreken zij waardering uit voor het feit dat de VvE geen beroep heeft ingesteld tegen het bestemmingsplan, waardoor dit nu onherroepelijk is. De VvE heeft vertrouwen in de gemeente voor de herontwikkeling van Arendshof 1 op voorhand, zonder dat er een concreet plan voorligt. Wel uit de VvE nog zorgen over parkeren. De gemeente geeft in de brief aan dat zij voldoende mogelijkheden ziet om het parkeervraagstuk op te lossen.

Verder heeft het college:

  • kennis genomen van het strategisch overdrachtsdocument Solide en Flexibel, dat is samengesteld door de ambtelijke organisatie voor de komende raadsperiode en de coalitieonderhandelingen.