Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Oosterhout werkt

Uitbreiding Lidl

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de uitbreiding van de supermarkt van Lidl aan het Zuiderhout 111. Lidl Nederland wil het filiaal op eigen terrein uitbreiden met ongeveer 203 m2 aan de achterzijde van de winkel aan de Vondellaan waar nu de laad- en losstrook gelegen is. Lidl heeft een omgevingsdialoog gevoerd met omwonenden en overleg gehad met andere winkeliers. De gemeente gaat met Lidl een anterieure overeenkomst aan voor afspraken over aanpassingen en kosten aan het openbaar gebied, zoals het verleggen van leidingen en aansluiting op het riool. Met de uitbreiding van de Lidl wordt het winkelgebied Zuiderhout aantrekkelijker voor de dagelijkse aankopen.

Verder heeft het college:

  • Besloten tot uitvoering van het ICT investeringsprogramma voor 2021.
  • Besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen de geactualiseerde algemeen plaatselijke verordening (APV) vast te stellen.
  • Besloten om een ENSIA collegeverklaring vast te stellen over informatieveiligheid. En de gemeenteraad met een raadsbrief hierover te informeren. Daarnaast legt het college, met de paragraaf informatieveiligheid in het jaarverslag, verantwoording af aan gemeenteraad en toezichthouders.
  • Het dagelijks beheer van parkeergarage Basiliek tot 31 december 2022 met verlenging van het contract te laten uitvoeren door APCOA.
  • Het besluit van de burgemeester d.d. 8 oktober 2020 bekrachtigd voor sluiting van een horecagelegenheid voor het bezorgen en afhalen van eten / als bezorg- en afhaalrestaurant.
  • De planning van raadsnota’s geactualiseerd.
  • De dienstverleningsovereenkomst jeugdhulpregio WBO 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021 vastgesteld.
  • De dienstverleningsovereenkomst Jeugd Adviesteam vastgesteld, waarmee gemeente

Oosterhout met terugwerkende kracht een overeenkomst aangaat met de gemeente Breda voor de periode 1-1-2021 tot 31-12