Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college Nieuwsberichten

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 6 april 2021

Algemeen

Verruiming TONK-regels

Mensen die vanwege de coronacrisis behoorlijk in inkomen achteruit zijn gegaan kunnen gebruik maken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) die door de gemeente wordt uitgevoerd.

Landelijk wordt te weinig gebruik gemaakt van de regeling en ook in Oosterhout zouden meer mensen baat kunnen hebben bij de tegemoetkoming. De minister heeft deze week gemeenten opgeroepen om ruimhartig om te gaan met de regeling. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout reageren daar met gepaste snelheid op door met spoed enkele versoepelingen door te voeren.

Huishoudens die, als gevolg van de coronacrisis, te maken hebben met een inkomensdaling van vijfentwintig procent of meer, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de woonlasten (huur of hypotheekrente, gas en elektriciteit). Dankzij de gewijzigde regels kan nu een tegemoetkoming worden verstrekt als deze kosten hoger zijn dan € 500 per maand (dat was voor de versoepeling € 750). De bijdrage uit deze tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500 per maand.

Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat inwoners die financieel in de problemen komen door de coronacrisis zich melden bij de gemeente, zodat een oplossing op maat kan worden gezocht.

Verder heeft het college:

  • ingestemd met het feit dat het sociaal wijkteam per 1 januari 2021 formeel onderdeel is geworden van de gemeentelijke organisatie. De taken van de stichting Sociale Wijkteams Oosterhout worden nu uitgevoerd door de gemeente en de medewerkers zijn daar op een enkeling na in dienst.