Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout 7 juni 2022

Overig

Het college heeft:

  • besloten om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van Groenendijk 10. Het plan om de agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming (ruimte-voor-ruimte-woning) ligt zes weken ter inzage. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • besloten om het Sociaal Team uit te breiden met in totaal 7,5 fte, vanwege de toename van het aantal ondersteuningsvragen.
  • een subsidiebedrag van € 25.000 verstrekt voor jubileumactiviteiten in het kader van 750 jaar Sint Catharinadal.
  • besloten om de beheerders van de dorpshuizen Den Brink en Oostquartier per 1 juli toe te voegen aan de formatie van het Team Sportbedrijf. De locatiebeheerder van dorpshuis De Klip blijft werken vanuit Surplus Welzijn.
  • kennis genomen van de jaarverslagen van de interne en externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit.
  • vragen beantwoord van de fractie van Gemeentebelangen over de fauna-uittredingsplaatsen in het Wilhelminakanaal.