Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout 14 september 2021

Bouwen aan onze toekomst

Vrijgave ontwerpbestemmingsplan Dorst-Oost

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor Dorst-Oost vrij te geven voor inspraak. Dit plan maakt het mogelijk om 165 woningen te bouwen in Dorst, een zeer gewilde plek in Oosterhout en in de regio. Hiermee wordt bijgedragen aan het inlopen van het enorme woningtekort in Oosterhout en de regio. Er worden verschillende woningen gebouwd, verschillende types en prijsklassen. Om de woningbouw mogelijk te maken, is het nodig om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. De procedure voor dit bestemmingsplan loopt al. Met dit besluit start de formele juridische procedure en kan iedereen een zienswijze indienen op het plan. Het college brengt de raad en bewoners op de hoogte met een brief.

Algemeen

Wijziging portefeuilleverdeling

Het college stelt de gedetailleerde portefeuilleverdeling vast na het aantreden van wethouder Dees Melsen. Wethouder Melsen neemt de portefeuille van voormalig wethouder Robin van der Helm bij helemaal over en wordt wijkwethouder van Den Hout en Vrachelen. Daarnaast besluit het college tot de vervangingsregeling en de gewijzigde vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van Wava/MidZuid en de Regio West-Brabant.

Verder heeft het college:

  • Vragen van de fractie GBV beantwoordt over het gebruik van de milieupas bij de Milieustraat. De gemeente heeft besloten om op aanvraag een tijdelijke milieupas voor maximaal 3 maanden te verstrekken aan nieuwe eigenaren voor verbouwing en de milieupas na overlijden van de bewoner 8 weken geldig te laten voor ontruiming door nabestaanden.