Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 30 november 2021

Bouwen aan onze toekomst

Menorah en De Ontdekking

Basisschool de Menorah is momenteel op drie locaties gehuisvest. Twee van die locaties bevinden zich in gebouwen waarvan de huurtermijn afloopt. Om te komen tot een structurele oplossing wil het college de huisvesting van de Menorah op de locatie Krijtenberg aanpassen. Daarnaast bestaat al enige tijd de wens van Delta Onderwijs en PCPO Midden-Brabant om zich gezamenlijk op de locatie van De Ontdekking te vestigen. Op de locatie van De Ontdekking wil het college komen tot de plaatsing van acht verplaatsbare lokalen (zoals in Dorst), met het oog op definitieve vestiging van de twee scholen op die plek.

Duurzaamheid

Led-verlichting

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gemeentewerf weer een stap duurzamer te maken door deze te gaan verlichten met led. De huidige lichtbronnen zijn aan het einde van hun levensduur. Door te investeren in duurzame led-verlichtingsarmaturen wordt een flinke stap gezet in de duurzaamheid van dit gemeentelijk gebouw. Tevens zal de vervangingsperiode worden verlengd, wat energie- en kostenbesparend is. Met deze investering is een bedrag van € 20.000 gemoeid.

Overig

Sint-Catharinadal 750

Het Sint-Catharinadal bestaat 750 jaar. Rondom dat jubileum is door een professionele fotograaf een portrettengalerij gemaakt van de huidige zusters van het Oosterhoutse klooster. Deze galerij maakt in de vorm van een tentoonstelling een tour langs de drie gemeenten waar het klooster achtereenvolgens was gevestigd: Wouw, Breda en Oosterhout. De gemeente Oosterhout heeft, evenals de twee andere betrokken gemeenten, € 20.000 bijgedragen aan dit project.

Fietsenstalling Markt

Burgemeester en wethouders kondigen in een brief aan de gemeenteraad enkele werkzaamheden aan de fietsenstalling op de Markt aan. Op de trap van die fietsenstalling wordt binnenkort een systeem (Velocomfort) geïnstalleerd dat het gebruiksgemak van de stalling gaat vergroten. In de neergaande goot aan de buitenzijde van de trap wordt een dubbele borstel aangebracht. De borstels zorgen voor weerstand en voorkomen dat de fiets naar beneden ‘valt’. In de opgaande goot wordt een sleepsysteem aangebracht waarmee de fiets langzaam naar boven wordt getrokken. Verder zal de gehele entree een onderhoudsbeurt krijgen. Naar een eventuele overkapping in combinatie met een podium wordt in een later stadium gekeken.

Verder heeft het college:

  • de Jacobushoeve in Dorst aangewezen als vaste trouwlocatie en een medewerker Burgerzaken aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • het krediet rioolgelden voor het project Burgemeester Holtroplaan beschikbaar gesteld (€ 250.000)
  • financiële middelen beschikbaar gesteld voor het programma pompen, gemalen en meetinstallaties, die van belang zijn voor het functioneren van het rioolsysteem.
  • financiële middelen beschikbaar gesteld voor het plaatsen en beheren van valbeveiligingsvoorziening aan de daken van het gemeentelijke vastgoed.
  • de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de maatregelen die getroffen worden ter voorbereiding op de jaarwisseling.