Militaire oefeningen

Op verzoek van het Ministerie van Defensie publiceert de gemeente Oosterhout hier de gegevens voor klachten, vragen en schades over militaire oefeningen.

Klachten

Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen met de klachtenlijn van Defensie: (0525) 65 77 00. Via deze link kunt u geluidsoverlast melden. 
Voor klachten over vliegverkeer kunt u bellen met: (0800) 02 26 033.

Schaderegeling

Als er schade door de oefeningen is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens (zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade) melden aan:

Ministerie van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon: (070) 3396701