Persbericht


Amerikaanse eenheid via Nederland naar Duitsland

Defensie levert steun aan Air Cavalry Brigade en aan Combat Aviation Brigade.

Defensie ondersteunt van 10 november tot 24 december 2021 de verplaatsing van twee Amerikaanse brigades. Dit zogenoemde Host Nation Support (gastlandsteun) gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten. Het betreft een plaatsing van de Air Cavelry Brigade via Nederland naar Duitsland en een terugtrekking van de Combat Aviation Brigade van Duitsland via Nederland naar de Verenigde Staten.

Ongeveer.............. lees meer (pdf 334 kb) door op de link te klikken

 

Militaire oefeningen

Op verzoek van het Ministerie van Defensie publiceert de gemeente Oosterhout hier de gegevens voor klachten, vragen en schades over militaire oefeningen.

Klachten

Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen met de klachtenlijn van Defensie: (0525) 65 77 00. Via deze link kunt u geluidsoverlast melden. 
Voor klachten over vliegverkeer kunt u bellen met: (0800) 02 26 033.

Schaderegeling

Als er schade door de oefeningen is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens (zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade) melden aan:

Ministerie van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon: (070) 3396701