Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

25 mei is de AVG van kracht: een nieuwe, Europese privacywetgeving

25-05-2018

U heeft er ongetwijfeld het een en ander over gehoord de afgelopen weken. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy wetgeving (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens gebruiken. 

Hoe gaat de gemeente om met persoonsgegevens?

Als gemeente verwerken wij natuurlijk persoonsgegevens van onze inwoners. Wij respecteren de privacy van onze burgers en zorgen ervoor dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit zijn maatregelen volgens de gemeentelijke beveiligingsnormen.  

Wat verandert er?

Zoals u hierboven leest gaan wij nu al zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Hier verandert niets aan na de introductie van de AVG. Wat er wel verandert is hoe wij u informeren over de gegevens die wij gebruiken en de verschillende manieren waarop wij deze gebruiken. Op onze website staat een vernieuwde privacy verklaring. Hierin leest u wat voor soort gegevens wij verwerken, met welk doel en hoe wij met uw gegevens omgaan. 

Wat heb ik te zeggen?

Ook uw rechten veranderen met de komst van de nieuwe privacywet. U krijgt meer rechten dan in de eerdere wetgeving. Dit betekent dat u ons en andere bedrijven mag vertellen hoe u wilt dat wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Bijvoorbeeld dat u ze van een verzendlijst voor nieuwsbrieven of andere informatieberichten wilt laten verwijderen. Wij werken er hard aan om u alle informatie over uw rechten te geven via onze website. Natuurlijk kunt u ons er ook altijd over bellen of uw vraag stellen aan de balie in het gemeentehuis. Meer over uw rechten leest u hier

Hoe leert de gemeente meer over privacy?

Al sinds 2017 maken wij medewerkers in onze organisatie bewuster van het onderwerp privacy. Dit doen we op verschillende manieren, zoals het geven van voorlichting, trainingen en workshops. Ook bespreken we het onderwerp privacy steeds vaker tijdens afdelingsoverleggen door de hele organisatie. Naast de medewerkers nemen we hier ook de gemeenteraad en het college in mee. Zo zorgen we ervoor dat alle medewerkers en bestuurders weten wat privacy inhoudt, wat er verandert met de komst van de AVG en wat dat betekent voor hun eigen werk. Samen houden we elkaar scherp op dit onderwerp. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over de AVG bij de gemeente, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan op werkdagen via het algemene nummer 14 0162. Vraag de receptioniste naar de 'Functionaris Gegevensbescherming'. U wordt dan met juiste persoon doorverbonden.