Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 2 - 2020

08-01-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 7 januari 2020

Oosterhout werkt 

Revitalisering Weststad

Burgemeester en wethouders hebben gelden uit het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) beschikbaar gesteld voor onderhouds- en verbeteringsmaatregelen in de openbare ruimte van Weststad II.  De werkzaamheden aan de Koperslagerijweg, Touwslagerijweg, Rederijweg en Zeilmakerijweg omvatten het aanleggen van een wadi’s ter verbetering van de afwatering van de verhardingen (verbeteren wateroverlast), het vervangen van de asfaltdeklaag (verkeersveiligheid) en het vervangen van de betonstraatstenen door een asfaltverharding in de Zeilmakerijweg. Het college heeft - in afwijking op de Richtlijn Bomencompensatie 2009 - besloten om niet één op één de gekapte bomen te compenseren. De bedrijfsvereniging Weststad wordt met een bewonersbrief separaat op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de geldende omleidingsroutes.

Genieten

Bijdrage Toeristisch fonds aan Lentekriebels en Kidsfestival

Burgemeester en wethouders hebben besloten subsidie vanuit het Toeristisch fonds toe te kennen aan twee evenementen van de Stichting Bruisende Binnenstad. Het gaat om de eendaagse evenementen Lentekriebels en Kidsfestival. Deze evenementen dragen bij aan het aantrekkelijk en levendig houden van het centrum van Oosterhout.