Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 39 - 2020

23-09-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 21 september 2020

Bouwen aan onze toekomst

Voorontwerp bestemmingsplan landgoed ’t Hoefke

De initiatiefnemer en de gemeente Oosterhout hebben gezamenlijk het plan opgevat om aan de Hoevestraat een landgoed te ontwikkelen. Hierdoor vindt een ecologische, landschappelijke en recreatieve versterking van het gebied plaats, die geheel in lijn is met de uitgangspunten van Landschapspark de Open Linie. Dit landgoed heeft een oppervlak van 12 hectare waarvan 5 hectare zal bestaan uit nieuwe natuur. In ruil hiervoor zullen er twee nieuwe woningen gebouwd worden. Het landgoed past binnen de kaders van de beleidsvisie Landschapspark de Open Linie. Het voorontwerp wordt vier weken ter inzage gelegd.

Definitief ontwerp Blauwsparstraat Dorst

Het college is akkoord gegaan met het definitief ontwerp van de Blauwsparstraat in Dorst. Reconstructie van de Blauwsparstraat is nodig vanwege de slechte staat van de verharding en gebrek aan parkeerplaatsen. Samen met bewoners is een definitief ontwerp tot stand gekomen dat voldoet aan de doelstellingen en dat op draagvlak van de bewoners kan rekenen. Bewoners van de Blauwsparstraat worden voor en tijdens de uitvoeringsfase op de hoogte gehouden met bewonersbrieven.

Overig

Beheer op afstand fietsenstallingen

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de fietsenstallingen op de Markt en Arendshof grotendeels op afstand via cameratoezicht te gaan beheren en het gebruiksgemak te vergroten. Ze vragen geld beschikbaar te stellen voor de aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

Dit betekent dat er cameratoezicht, een intercom en automatische toegangsdeuren komen in beide stallingen. Deze vorm van beheer maakt het mogelijk de openingstijden van de fietsenstallingen te verruimen en de kosten te beperken. Daardoor kunnen beide fietsenstallingen ook open blijven. Een deel van de kostenbesparing zetten we in voor het aanpassen van de fietsgoten naar de stalling Markt met het systeem Velocomfort. Hierdoor hebben bezoekers minder kracht nodig om fietsen naar beneden en naar boven te brengen. Het gebruiksgemak wordt daarmee vergroot.

Het voorstel is wel om op de uitgaansavonden (vrijdag en zaterdag) en bij bepaalde evenementen (zoals carnaval, nieuwjaarsnacht, carnaval en de kermis) naast cameratoezicht de stalling(en) ook te laten bemensen door een beheerder. Dit om preventief op te kunnen treden als de veiligheid in het geding komt.

Verder heeft het college

  • Vragen ex art. RvO over afvaldumping in Oosterhout van de fractie Gemeentebelangen beantwoord.
  • Een beschoeiing aan te brengen achter de huizen aan het Perk in Oosterhout bij het bedrijventerrein Vijf Eiken. Dit om verzakking van het talud en gevolgschade aan de bebouwing te voorkomen.
  • De geactualiseerde planning van de raadsnota’s september 2020 vastgesteld.