Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met laag inkomen

20-11-2018

Premies VGZ en CZ voor 2019 zijn bekend. Kijk en vergelijk!

Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met laag inkomen; de premies 2019 zijn bekend.

In Oosterhout kunnen mensen met een kleine portemonnee deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De premies m.b.t. het jaar 2019 zijn nu bekend voor de verzekeringspakketten die inwoners via de gemeente Oosterhout kunnen afsluiten. U kunt ze vergelijken op www.gezondverzekerd.nl. Begin december 2018 kunt u binnenlopen op de inloopdagen voor de informatie van VZ en VGZ.  

Kijk en vergelijk

Gemeente Oosterhout werkt samen met verzekeraars CZ en VGZ voor de collectieve ziektekostenverzekering. Nu de premies bekend zijn, kunt u de pakketten van de verzekeraars CZ en VGZ met elkaar vergelijken. U kunt daarbij letten op bijv. de soort ziektekosten die worden gedekt, de premie, de dekking van de eigen bijdrage en andere zaken die voor u van belang zijn.

De collectieve ziektekostenverzekering is voor mensen met een lager inkomen

U kunt de verzekering afsluiten als:

Uw inkomen maximaal 125% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden (inclusief vakantietoeslag) bedraagt:

  • Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: €.1.779,58
  • Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd en ouder: € 1.916,48

Uw vermogen niet meer bedraagt dan:

  • Voor alleenstaande: € 6.020,--
  • Voor alleenstaande ouders/samenwonende/echtpaar: € 12.040,--
    Een eigen woning waarin u zelf ook werkelijk woont, wordt bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten.
  • U geen premie- en betalingsachterstanden heeft bij een zorgverzekeraar.  

Inloopdagen

Vragen over de verzekeringen van de verzekeraars kunt u stellen tijdens de inloopdagen op:

  • VGZ: op maandag 3 december, van 11.00 tot 15.30 uur.
  • CZ: op donderdag 13 december, van 11.00 tot 15.30 uur.  

De inloopdagen vinden plaats in activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout.

Bent u niet in de gelegenheid om de inloopdagen van de verzekeraars te bezoeken? Dan kunt u:

Hulp nodig?

De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag verder. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (0162) 74 86 00 of via het e-mailadres burgeradviseur@surplus.nl.