Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Duurzaam huis voor Oosterhout op Slotjesveld

28-02-2019

Raadsvoorstel nieuwbouw gemeentehuis

Een toekomstbestendig gemeentehuis voor Oosterhout faciliteert de stad, de kerkdorpen en de gemeentelijke organisatie en is een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Nieuwbouw op het Slotjesveld is de optie die op termijn de meeste waarde biedt voor het geld. Na afweging van verschillende scenario’s, zoals (gedeeltelijke) renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw, is dit wat het college voorstelt aan de gemeenteraad. Deze beslist eind maart over het voorstel. Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de wettelijke en functionele eisen van de nabije toekomst.

Ontmoetingsplek voor de stad

Het gemeentehuis wordt een centraal gelegen en laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, bestuur, organisaties en ambtenaren waarin zij samenwerken aan de kwaliteit van Oosterhout en haar omgeving. Het komende jaar worden de plannen verder uitgewerkt. De samenhang met de andere huidige functies op het Slotjesveld, activiteitencentrum, buitenspelen, park, onderwijs en de gymzaal, wordt daarin meegenomen. Voor de uitwerking van de plannen wordt de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet.

Samenwerken aan de toekomst

De gemeenteraad heeft recent de toekomstvisie ‘Oosterhout 2030’ vastgesteld waarin de ambities staan beschreven op het gebied van werken, wonen en recreëren in 2030. Een toekomstvisie die is ontstaan uit samenwerking met partners in de stad en de kerkdorpen. Ambities worden samen met de stad en de kerkdorpen opgepakt en vormgegeven. Inwoners, ondernemers en organisaties gebruiken het gemeentehuis om samen met elkaar en met de gemeente hun initiatieven en ideeën vorm te geven. De gemeente faciliteert en verbindt.

Grondige ingreep nodig

Het huidige gemeentehuis ondersteunt die gewenste manier van werken niet en voldoet niet meer aan de (wettelijke) eisen van de nabije toekomst. Het huidige kantoor stamt nog uit de tijd van hokjes en dichte deuren en staat de organisatieontwikkeling in de weg. Het huidige gebouw voldoet ook niet meer aan de komende eisen met betrekking tot duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Een grondige ingreep is nodig. Niets doen is geen optie, want de wet- en regelgeving maken investeringen onvermijdelijk.

Meeste waarde voor het geld

Na onderzoek naar verschillende mogelijkheden, blijkt nieuwbouw op het Slotjesveld de beste optie. Nieuwbouw leidt op langere termijn tot lagere jaarlijkse lasten voor de gemeente. Nieuwbouw biedt de mogelijkheid een duurzaam gebouw neer te zetten. En een nieuw gebouw kan in de toekomst geschikt gemaakt worden voor andere functies. Door nieuw te bouwen op een andere plek op het Slotjesveld worden kosten voor tijdelijke huisvesting uitgespaard. Het Slotjesveld is en blijft een goede locatie, dichtbij het centrum en goed bereikbaar met alle soorten vervoer. Mogelijk kan het gebouw wel op een andere plek op het Slotjesveld komen. Dat wordt nog nader onderzocht.

Er wordt juist nu, in tijden van bezuinigingen, geïnvesteerd om op langere termijn kosten te besparen, bijv. energielasten, en meer waar voor het geld te krijgen.