Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Inzage (concept) detailhandelsvisie Oosterhout en (concept) binnenstadsvisie Oosterhout

28-03-2017

College van burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van woensdag 29 maart 2017 gedurende vier weken, tot en met woensdag 26 april 2017, voor iedereen ter inzage ligt:

- de (concept) detailhandelsvisie Oosterhout 
- de (concept) binnenstadsvisie Oosterhout

De (concept) detailhandelsvisie Oosterhout heeft betrekking op het detailhandelsbeleid zoals de gemeente Oosterhout dat binnen haar gemeentegrenzen wenst toe te passen. De visie bevat de kapstok voor de winkelstructuur, locatiekeuzes daarbinnen en handvatten voor beleid. Ook de gewenste boodschappenstructuur maakt onderdeel uit van de detailhandelsvisie.

De (concept) binnenstadsvisie Oosterhout geeft het toekomstperspectief en de ontwikkelmogelijkheden voor de binnenstad van Oosterhout en de verschillende deelgebieden.

Proces inzage

Op deze pagina kunt u beide visies inzien.
U kunt de visies gedurende de inzagetermijn ook inzien bij:
- Het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout (tel. 14 0162).       
- Het Dorpshuis Den Brink, Houtse Heuvel 24a te Den Hout (tel. 0162-422971). 
- De Klip, St. Franciscusstraat 8 te Dorst (tel. 0161-412243).                     - Gemeenschapshuis Oostquartier, Provincialeweg 96 te Oosteind (tel. 0162-456037).

Vanaf de dag van terinzagelegging (vanaf woensdag 29 maart 2017) kan iedereen gedurende vier weken (tot en met woensdag 26 april 2017) naar aanleiding van de visies een reactie geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van ‘reactie op (concept) detailhandelsvisie en/of (concept) binnenstadsvisie’. Indien u een mondelinge reactie wilt geven, dan kunt u een afspraak maken met de heer P. Loos van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoon 14 0162.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 29 maart 2017 is er in Hotel Oosterhout op het Waterlooplein 50 een informatieavond georganiseerd. Op deze avond kunt u zich breed laten informeren over de inhoud van genoemde (concept) visies. De avond begint om 19.30 uur.