Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Marktverordening en Marktregeling

18-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende documenten ter inzage te leggen:

concept Marktverordening concept Marktregeling inclusief bijlagen

Eventuele zienswijzen kunnen schriftelijk tot en met woensdag 22 augustus 2018 worden ingediend en u kunt deze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van 'reactie op concept Marktverordening en concept Marktregeling'.

Na deze indieningstermijn vindt definitieve besluitvorming plaats.