Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Op weg naar een nieuw mobiliteitsplan

21-09-2017

Op weg naar een nieuw Oosterhouts mobiliteitsplan

Verkeer en vervoer zijn volop in ontwikkeling. Met welke toekomstige ontwikkelingen moet de gemeente Oosterhout rekening houden? Waar zitten de knelpunten die nu al moeten worden aangepakt? Dat zijn enkele vragen waarop het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Oosterhout straks antwoord gaat geven. Keuzes maken is daarbij onvermijdelijk. Om straks die keuzes te kunnen maken, moeten we goed in beeld hebben wat er op dat gebied leeft in de stad, de kerkdorpen, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied. Vandaar dat mensen uit deze deelgebieden nauw zullen worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsplan.

Het proces op hoofdlijnen

Het nieuwe mobiliteitsplan bestaat uit twee delen. Het visiedeel moet antwoord geven op de vraag WAT we willen bereiken. Dat doen we aan de hand van vier pijlers: bereikbaarheid, duurzaamheid (en gezondheid), leefbaarheid en verkeersveiligheid. In het uitvoeringsdeel wordt bepaald HOE we de doelstellingen uit het visiedeel denken te realiseren. Deze opgaven worden vertaald naar concrete maatregelen, waarbij we breder kijken dan alleen infrastructuur. 

Uw mening telt

De gemeente organiseert een aantal bijeenkomsten (ateliers) waarin burgers, bedrijven en organisaties hun inbreng kunnen leveren. In september worden enkele focusgesprekken georganiseerd waar in klein verband met een aantal partijen over specifieke thema’s wordt gepraat (bijvoorbeeld bedrijventerreinen en het buitengebied). De ateliers voor het visiedeel vinden plaats in oktober en december 2017. Tijdens het atelier in oktober wil de gemeente vooral input ophalen en in december presenteren we het voorlopige resultaat en de mogelijke koers.

Enquête

Via een digitale enquête kan iedereen de gemeente van input voorzien. In die enquête worden vragen gesteld over de KWALITEIT (hoe goed of slecht is het nu geregeld) en naar het BELANG dat u aan dit onderwerp hecht. Tot slot wordt gevraagd naar welke knelpunten of ontwikkelingen aandacht verdienen in het nieuwe mobiliteitsplan.
U vindt de enquête op www.oosterhout.nl via inwoners > verkeer > mobiliteitsplan