Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Voordracht Koninklijke onderscheiding 2018

17-05-2017

Aanvraag indienen vóór 1 juli 2017

Kent u een inwoner die wel een lintje verdient? Dé Koninklijke onderscheiding voor een Oosterhoutse/Oosterhouter die zich al geruime tijd belangeloos voor de samenleving inzet? Die zelfs meer doet dan van hem/haar verwacht mag worden? Deze persoon kan u voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje) in 2018! De aanvraag hiervoor dient wel vóór of uiterlijk op 1 juli a.s. bij de burgemeester binnen te zijn. Ook verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen Oosterhoutse inwoners voordragen. De lintjesregen is op de eerste werkdag vóór de verjaardag van de Majesteit. De eerstkomende lintjesregen is op donderdag 26 april 2018.

Aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over alle ingediende decoratievoorstellen. Hierna geeft de commissaris zijn oordeel over het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling plaats door een onafhankelijk college; het Kapittel voor de Civiele Orden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen.

Meer informatie?

Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over onderscheidingen en kan u het aanvraagformulier downloaden. U kan hiervoor ook contact opnemen met de heer S. Kock, van Kabinet & Representatie op telefoonnummer (0162) 48 92 05. De eerstkomende lintjesregen is op donderdag 26 april 2018.