Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Waarom ga ik meer betalen voor mijn afval?

23-01-2019

Het lijkt tegenstrijdig: in Oosterhout zijn we goed in het scheiden van afval, we hebben gemiddeld nog maar 81 kilo restafval per inwoner per jaar. En toch moeten we er dit jaar ongeveer 4 euro per maand meer voor gaan betalen. Hoe kan dat?

Dat komt omdat de gemeente kosten maakt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Die kosten worden betaald door de Oosterhoutse huishoudens. Niet meer niet minder. Dat die kosten nu stijgen heeft te maken met een aantal ontwikkelingen:

  • De huishoudens hebben de afgelopen jaren minder betaald dan de kostprijs van afvalverwerking, omdat de gemeente wat meebetaalde uit een spaarpotje. Dat potje is nu leeg.

  • Het rijk heeft de tarieven voor het verbranden van restafval meer dan verdubbeld

  • De inkomsten uit de verkoop van afvalstoffen (bijvoorbeeld papier) vallen tegen

  • Het dumpen van afval zorgt voor vervuiling en dus voor extra kosten, die uit de afvalstoffenheffing worden betaald 

  • De gemeente gaat het groenafval in de zomermaanden elke week ophalen

Een stijging van de afvalstoffenheffing betekent nog niet dat je in Oosterhout duur uit bent. Vóór de invoering van de gescheiden inzameling (diftar) betaalden Oosterhoutse huishoudens gemiddeld dertig euro meer per jaar. In de regio blijft Oosterhout in 2019 een van de goedkoopste gemeenten. Niet alleen in de afvalstoffenheffing, maar ook in het totaal van de woonlasten. Een van de redenen is dat Oosterhoutse huishoudens hun afval zo goed scheiden. Minima krijgen kwijtschelding van het vastrecht en van maximaal € 103 aan aangeboden afval.