Persberichten Nieuwsberichten

Elf inwoners van onze gemeente ontvangen maandagochtend 26 april a.s. een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark Buijs reikt onderscheidingen uit aan de volgende personen:

De heer P.M.H. Trommelen te Oosteind, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Petro Trommelen (61) is al vele jaren van grote waarde voor de gemeenschap van het kerkdorp Oosteind. Hij was gedurende tien jaar (bestuurlijk) actief bij voetbalvereniging OVV'67. Sinds 1995 is hij actief voor de Vereniging Belangen Oosteind, als lid van verschillende werkgroepen. In de periode 1998-2004 was hij bovendien voorzitter van de VBO. Sinds 1997 is hij voorzitter van de Landelijke Rijvereniging Eendracht Oosteind. Alweer ruim twintig jaar verricht hij allerlei vrijwilligerswerkzaamheden bij Indoor Oosteind. Als bestuurslid en voorzitter (sinds 2017) van de Stichting Inloop de Pastorie is hij medeorganisator van activiteiten voor ouderen, begeleidt hij de vrijwilligers en onderhoudt hij de externe contacten. Sinds 2018 is hij voorzitter van de werkgroep Dorpshart. Ook in de vijf jaar waarin hij als mantelzorger zijn terminaal zieke echtgenote intensief begeleidde bleef hij zich inzetten voor 'zijn' Oosteind, zij het dat zijn inzet wel op een wat lager pitje gezet moest worden. Gedurende vier jaar was hij lid van de Raad van Toezicht van de Thuiszorgorganisatie Groot Brabant. En sinds 2007 is hij inspecteur bij het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland. Hij beoordeelt paarden, zet zich in voor de optimalisatie van het fokprogramma en geeft voorlichting aan de paardenfokkers.

Mevrouw M.C.P.H. van Zoest te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marijke van Zoest (77) heeft van 1999 tot 2013 voor drie organisaties (Stichting Samen op Reis, Stichting Dolfijn Vakanties en Stichting Het Buitenhof) als vrijwilliger reizen voor mensen met een beperking voorbereid en begeleid. In vijftien jaar ging het in totaal om ruim vijftig reizen naar bestemmingen in binnen- en buitenland. Sinds enkele jaren is zij daarnaast actief als vrijwilliger in het Amphia ziekenhuis en in Zorgcentrum De Doelen. Ook is zij bestuurslid van het Oosterhouts Smartlappenkoor.

De heer W.P.J.M. Hoosemans te Dorst, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Walther Hoosemans (73) is als vrijwilliger van de buitencategorie. Eigenlijk gebeurt er in kerkdorp Dorst niets waar hij niet op een of andere wijze betrokken is. Vanwege zijn grote verdiensten voor de gemeenschap mocht hij in 2001 al een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij de beslissing hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden destijds zijn activiteiten voor Buurtvereniging Tilbury, Scherpschuttersvereniging en Fanfare St. Joris, de Algemene Christelijke Politiebond, vv Neerlandia'31 en de Markoever Muzikanten betrokken. Ook zijn inzet als Sinterklaas en zijn rol als medeoprichter en voorzitter van de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst werden meegewogen.
Hoosemans is sinds 2001 niet stil blijven zitten. Tot 2016 bleef hij jaarlijks actief als Sinterklaas; een rol die hij in totaal 28 jaar vervulde. En tot op de dag van vandaag is hij een zeer betrokken voorzitter van de buurtbusvereniging. Daar bleef het echter niet bij. Hij heeft ook een flink aantal nieuwe vrijwilligersfuncties aanvaard; functies die hij ook al weer heel wat jaren vervult. Zo is hij sinds 2002 gemeenteraadslid, waarvan 8 jaar fractievoorzitter, en sinds 6 jaar ook vicevoorzitter van de raad. Sinds 2003 is hij actief als vrijwilliger en commissielid bij de KNVB. In 2006 was hij medeoprichter van de Stichting Midzomernachtfeest Dorst, waarvan hij sindsdien voorzitter is. In 2011 was hij een van de initiatiefnemers voor de Stichting Kermis Dorst. Ook daarvan is hij tot op heden voorzitter. Eveneens zo'n 10 jaar geleden richtte hij de werkgroep bloembakken dorpsplein Dorst op. Ook hier is hij de grote kartrekker.

Mevrouw E.H. Mann te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eddine Mann (55) kreeg op jonge leeftijd tijdens een verblijf in de Verenigde Staten een zeer ernstig ongeval. Na lang herstel en revalideren wilde zij dolgraag aan het werk. Helaas bleek dat niet mogelijk en werd aan haar uiteindelijk een Wajong-uitkering toegekend. Zij heeft zich daarna meteen aangemeld als vrijwilliger bij de locatie Buurstede van De Volckaert, waar mensen met dementie verpleegd worden. Sinds 1995 is zij daar zeer actief; een kleine 20 uur per week, verspreid over meerdere dagdelen, verricht zij als vrijwilliger allerlei taken. Zij bereidt de welkomstbezoeken voor, schenkt koffie, voert gesprekken en maakt wandelingen met bewoners, begeleidt het gemeenschappelijke café en is medeorganisator van de groepsactiviteiten.

De heer F.J. Schuitemaker te Oosterhout, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Frits Schuitemaker (64) is sinds 1987 werkzaam als internist-intensivist in het Amphia Ziekenhuis en zijn rechtsvoorgangers. Gedurende zijn aanstelling heeft hij zich ingezet als voorzitter van het Stafbestuur, als voorzitter van de maatschap internisten en als voorzitter van de kwaliteitscommissie. Hij heeft vele commissies in het ziekenhuis voorgezeten of mede vormgegeven. Tevens was hij van 2010-2016 lid van de klachtencommissie. Begin 2014 is hij gestart met het voorzitterschap van de Ziekenhuis Reanimatie Commissie (CRAZ). Onder zijn leiderschap heeft het Amphia zich ontwikkeld tot een modern ziekenhuis waarbij resultaat gestuurd getraind en geëvalueerd wordt op het gebied van Basic Life Support (BLS) en Advanced Life Support (ALS). Tevens heeft hij de Post Intensive Care poli opgezet hetgeen tot op heden als zeer waardevol wordt omschreven. Onder zijn supervisie worden jaar na jaar tientallen zorgprofessionals getraind om in geval van nood direct op te treden. Daarnaast heeft hij gedurende 11 jaar, als een van de eerste in Nederland, een avondpolikliniek opengesteld om mensen die zich inzetten als mantelzorger de ruimte te bieden om buiten hun werktijden ondersteuning te bieden bij medische afspraken. Hij zet zich verder in op het gebied van het onderwijs. Hij is een veelgevraagd spreker op onderwijsmomenten binnen het ziekenhuis en in het land. Van 1995 tot 2007 was hij bestuurslid van de Nederlandse Internisten Vereniging en van 2006 tot 2016 was hij actief voor de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Sinds 2013 is hij voorzitter van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland in Urk en sinds 2014 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis. Tenslotte is hij sinds 1997 als vrijwilliger betrokken bij de Oosterhoutse Nieuwjaarsrevue en het Schuifrevuetje.

De heer H.J.C. van Rijthoven te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Henk van Rijthoven (64) is al meer dan 25 jaar actief in de Oosterhoutse samenleving. Hij was van 1995 tot 2013 penningmeester van de EHBO-vereniging Oosterhout. Hij was daarnaast beheerder van de communicatiemiddelen, inzet-coördinator hulpverlening bij evenementen en hulpverlener. Sinds 1993 is hij een actief en gewaardeerd vrijwilliger bij voetbalvereniging OVV'67. Sinds 2002 is hij vrijwilliger en penningmeester bij de Werkgroep Oosterhoutse Vrijwillige Verkeersregelaars. Hij is actief als materiaalbeheerder, verkeersregelaar, inzet-coördinator (sinds 2019), schrijft de draaiboeken met taakomschrijvingen en onderhoudt mede de contacten met de gemeente en de politie.

De heer P.P.F.J. van Gool te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Patrick van Gool (51) is van onschatbare waarde voor Twins Sporting Club in Oosterhout en draagt in grote mate bij aan het succes van Twins als een van de grootste verenigingen van de Koninklijke Nederlandse Base en Softbal Bond. Al ruim veertig jaar is hij lid van de vereniging. Hij startte als jeugdspeler en groeide door naar het eerste seniorenteam. Hij was coach van een jeugdteam en was hoofdcoach van het eerste honkbalteam van Twins. Als vertegenwoordiger van de vereniging neemt hij al ruim twintig jaar deel aan het tophonkbaloverleg van de KNBSB. Als lid van de honkbal technische commissie geeft hij mede vorm en leiding aan de jeugdopleidingen van Twins. En als lid van de Sponsorcommissie en bestuurslid van de Stichting tot Steun aan Twins Honkbal/Softbal brengt hij tal van sponsoren aan voor de vereniging.

De heer H.L.F.J. van Eijl te Oosterhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Erik van Eijl (58) zet zich al ruim 25 jaar in voor de Oosterhoutse samenleving. Hij was ruim 25 jaar penningmeester van de personeelsvereniging van de gemeente Oosterhout. Daarnaast was hij tien jaar lid, waarvan enkele jaren secretaris, van de Oudervereniging van OBS De Pionier. Sinds 2010 is hij vrijwilliger en bestuurslid (penningmeester) bij Honk- en Softbalvereniging Twins Sporting Club. Hij draait bardiensten en zorgt voor een betere coördinatie en inkoop van de kantine. Daarnaast is hij sinds 2015 lid van de terreincommissie en draagt hij bij aan het onderhoud van de velden en de opstallen. Tevens leidde hij de renovatie op de velden en overlegde hij met de Koninklijke Base en Softbal Bond. Voorts zet(te) hij zich in voor de G-afdeling en het project "Alleen jij bepaalt", waarbij jongeren een gestructureerde vrijetijdsbesteding krijgen.

De heer M.G.M. Verstraaten te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Martien Verstraaten (57) is sinds hij in kerkdorp Den Hout woont zeer actief in de dorpsgemeenschap. Zo is hij al bijna 25 jaar actief voor de carnavalsstichting De Kluivenduikers. Hij was lid van de Raad van XI en is sinds 2003 secretaris. Sinds 1997 is hij hulpverlener en docent jeugd-EHBO bij de EHBO Vereniging Oosterhout. Hij is vrijwilliger bij Muziekvereniging Amicitia en de Stichting Dorpsfeest Den Hout. Hij was actief betrokken bij twee verbouwingen van Dorpshuis Den Brink en verricht al vele jaren vrijwilligerswerk (met name timmerwerk) voor veel andere verenigingen in het kerkdorp.

De heer J.J.M. Loonen te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jack Loonen (61) is al zo'n 25 jaar zeer actief in het kerkdorp Den Hout. Hij was in 1995 een van de grondleggers van Paaspop Den Hout en heeft als bestuurslid én vrijwilliger een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het festival tot wat het nu is. Daarnaast was hij ruim twintig jaar bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Den Brink, waar hij tot op de dag van vandaag ook het nodige vrijwilligerswerk verricht. Hij verzorgde met name de technische zaken en was lid van de bouwcommissie. En ook alweer twintig jaar is hij barvrijwilliger en medeorganisator van activiteiten bij voetbalvereniging Irene '58.

De heer J.G.C. Verhoeven te Den Hout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Verhoeven (78) is al zo'n 45 jaar actief in de dorpsgemeenschap van Den Hout. Muziekvereniging Amicitia mag al zo lang op zijn grote inzet op allerlei terrein rekenen. Hij was en is spelend lid, vrijwilliger en bestuurslid. Hij was o.a. nauw betrokken bij de ontwikkeling van Amicitia in Concert, de organisatie van jubileumactiviteiten in 2007, de aanschaf en onderhoud van instrumentarium en hij coördineerde jarenlang de inzameling van oud papier door de vereniging. Sinds 2003 is hij daarnaast actief bij het 50+ Regio Orkest Made e.o. als muzikant en lid van de muziekcommissie. Hij was twintig jaar een onmisbare vrijwilliger voor de Jaarmarkt van de Stichting Dorpsfeest Den Hout. En sinds 2011 is hij actief betrokken bij de activiteiten van de werkgroep Heemkunde Den Hout.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: