Tienduizend burgers krijgen uitnodiging om mee te doen

Rond 25 november ontvangen 10.000 inwoners per brief een uitnodiging om mee te doen aan de Oosterhoutse Burgerijenquête 2022. Deze inwoners van achttien jaar en ouder zijn via een a-selecte steekproef uit het gemeentelijk bevolkingsbestand gekozen. Hierbij is rekening gehouden met een representatieve spreiding over de Oosterhoutse buurten en dorpen.

Met deze enquête meet de gemeente wat inwoners vinden van de leefbaarheid en veiligheid in de Oosterhoutse wijken, buurten en dorpen. Ook komen onderwerpen aan bod als wonen, winkelen, sociale contacten, gezondheid, bewegen, sport, de gemeentelijke dienstverlening en het beeld dat inwoners hebben van de gemeente.

Om betrouwbare resultaten per wijk, buurt en kerkdorp te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk genodigden meedoen aan de enquête, bij voorkeur door de vragenlijst op internet in te vullen.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een aantal dashboards (digitale rapporten) waarin de resultaten van de inwonerenquêtes worden opgenomen. Deze zullen straks te vinden zijn op de website van de gemeente. Ook de resultaten van dit onderzoek worden daarin opgenomen. De rapportages van de onderzoeken die vóór 2020 zijn uitgevoerd zijn nog te vinden op oosterhout.nl/buurtenquete en oosterhout.nl/burgerijenquete

Onder de deelnemers aan het onderzoek worden drie VVV–cadeaubonnen ter waarde van 75 euro verloot. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men uiterlijk 4 december 2022 de enquête hebben ingevuld.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: