Nieuwsberichten

Tijdens het gesprek met ondernemers van de binnenstad over de lockdown eind december 2021 hebben burgemeester Mark Buijs en wethouder economie/binnenstad Dees Melsen aangegeven aan de slag te gaan met een lobby naar Den Haag om het belang van winkeliers en horeca aan te geven bij het nemen van een besluit over het al dan niet verlengen van de lockdown. Tot nu toe is daar op drie fronten actie op ondernomen. In dit bericht lees je hier mee over.

Burgemeester en wethouder bij ondernemer in centrum

Benadering kamerlid Thierry Aartsen

Namens de gemeente heeft wethouder Dees Melsen contact gehad met VVD kamerlid Thierry Aartsen om de situatie van de ondernemers in de gemeente Oosterhout extra onder de aandacht te brengen. In het onderhoud gaf de wethouder hem enkele voorbeelden mee van schrijnende gevallen en daarbij de boodschap om bij de regering het verzoek neer te leggen ruimhartig om te gaan met ondernemers die buiten de regelingen vallen.

Aandacht voor ondernemers die buiten de boot vallen bij de TVL

Kamerlid Aartsen maakt zich al langer hard voor MKB ondernemers, zo diende hij in 2021 een motie in bij de Tweede Kamer  om de startersregeling uit te breiden naar ondernemers die zich bij de KvK hebben ingeschreven tussen 30-9-2019 en 1-1-2020. Omdat er nog steeds een grote groep startende ondernemers is die buiten de boot valt bij de verschillende regelingen voor tegemoetkoming.

Regelingen beter laten aansluiten

Wethouder Dees Melsen heeft de verhalen van Oosterhoutse ondernemers gedeeld met kamerlid Aartsen. Met daarbij de vraag om bij de regering het verzoek neer te leggen de regelingen beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke huidige situatie en verliezen van ondernemers.

Motie ‘evenwicht in coronamaatregelen’ ondertekend

Op donderdag 13 januari zal er een extra algemene ledenvergadering plaatsvinden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente Breda heeft hiervoor de motie ‘evenwicht in coronamaatregelen’ ingediend. Burgemeester Mark Buijs heeft het college van B&W van Oosterhout heeft deze motie mede ondertekend in de hoop dat er meer ruimte komt voor ondernemers.

Aan het bestuur van de VNG wordt verzocht het nieuwe kabinet op te roepen meer evenwicht te brengen in de aandacht voor zorg en verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. In de motie staat ook de dringende oproep aan politiek Den Haag om ruimte te geven aan lokale besturen om hen de kans te geven samen met partijen in de samenleving te kijken wat wél veilig kan en mogelijk is. Burgemeester Buijs geeft aan dat dit hard nodig is: “Ik begrijp het dilemma waar dit kabinet voor staat, we willen meer besmettingen en de druk op de zorg voorkomen. Maar de draagkracht onder ondernemers en begrip voor de maatregelen onder de bevolking neemt af. Meer ruimte om op een veilige manier toch klanten te kunnen ontvangen is broodnodig om onze lokale economie te redden. ”

Ook dringen de indieners van de motie aan op dekkende steunpakketten die meteen inzetbaar zijn en zodanig in te zetten zijn dat de samenleving en de economie minder kwetsbaar worden.

Belangrijk is dat er perspectief komt voor de lange termijn, waarin we als samenleving leren leven met corona en meer vertrouwen krijgen in het coronabeleid. Een effectieve aanpak hiervan slaagt alleen als inwoners, bedrijven en organisaties daarin mee worden genomen.

Oproep West-Brabantse CDA wethouders

Wethouder Marcel Willemsen heeft de oproep van de West Brabantse CDA wethouders aan de Tweede Kamerfractie ondertekend om de winkels en zaterdag weer open te doen.  “Met een maximaal aantal bezoekers, toegangscontrole, op afspraak, hoe dan ook: de niet-essentiële winkels moeten weer open. Veel lokale ondernemers hebben schade geleden en we zien de koopkracht letterlijk vertrekken naar België. Dat doet meer dan pijn en deze maatregel is niet meer uit te leggen aan ondernemers.”, aldus de wethouders.  

In het bericht staat ook dat de wethouders snappen dat je nu geen grote mensenmassa’s in de winkelcentra wilt hebben. Maar zij denken dat ondernemers prima in staat zijn hun winkel of horecazaak gecontroleerd open te stellen.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: