Nieuwsberichten
Van links naar rechts op de foto: Burgemeester Mark Buijs, taalambassadeur Anita Ossewaarde en Monique Koot van Direct Duidelijk

Van links naar rechts op de foto: burgemeester Mark Buijs, taalambassadeur Anita Ossewaarde en Monique Koot van Direct Duidelijk.

Burgemeester Mark Buijs heeft met Monique Koot (Direct Duidelijk) de landelijke Direct Duidelijk Deal ondertekend. De gemeentelijke organisatie spreekt hiermee af dat alle medewerkers duidelijker gaan schrijven en spreken. Buijs: ‘Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn. We maken brieven, mails of gesprekken vaak veel te ingewikkeld. Dat gaan we beter doen.’

Iedereen moet mee kunnen doen

Mark Buijs: ‘Dit is een nieuwe stap om de relatie en betrokkenheid met inwoners te versterken. De gemeente is van de inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen in Oosterhout. Dan is het belangrijk om duidelijk te schrijven en praten. Zo kunnen we elkaar beter begrijpen. Ook weet iedereen dan beter wat je als inwoner mag, kan of moet doen. Dat voorkomt een hoop verwarring, vragen en soms ook ellende.’

Wat is direct duidelijk communiceren? 

Direct duidelijk communiceren betekent:

  • je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen
  • een persoonlijke benadering kiezen
  • ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is.

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld door taalcoaches op te leiden, taaltips te delen en laaggeletterden tips te laten geven om teksten te verbeteren.

Campagne Direct Duidelijk 

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt onder andere gemeenten bij het verbeteren van hun communicatie. De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België. Samen pakken zij het probleem van onduidelijke overheidstaal aan. 

Betrokkenheid vergroten

De gemeente zette eerder stappen om de betrokkenheid met inwoners te vergroten. Bijvoorbeeld met de lancering van ideeënplatform doemee.oosterhout.nl en de inzet van wijkmakelaars en wijkwethouders. 

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: