Nieuwsberichten

Burgemeester Mark Buijs staat toe dat alle horeca op zaterdag 15 januari hun deuren voor één dag openen als protest, mits dat veilig gebeurt volgens de geldende coronamaatregelen.

De winkels zijn in Oosterhout open tot 17.00 uur en de horeca tot 23.00 uur. Dit is in goed overleg met de Oosterhoutse afdeling van Horeca Nederland besproken. Ook in de andere delen van Oosterhout en de dorpen Dorst, Oosteind en Den Hout mag de horeca zaterdag open.

Begrip voor behoefte om ongenoegen te kunnen uiten

Burgemeester Mark Buijs zegt:  “Ik heb begrip voor de moeilijke situatie waarin horecaondernemers zich bevinden. Ik geef hen de ruimte om met deze eenmalige actie hun ongenoegen te uiten en de ernst van hun situatie aan te geven. Ik roep alleen wel iedereen op om mogelijk te maken dat dit veilig kan. Ik wens hen veel succes toe met deze actie.”

Veilig voor publiek

Het naleven van de coronamaatregelen begint natuurlijk bij de ondernemers en het publiek zelf.  De algemeen geldende coronamaatregelen (afstand, mondkapjes, hygiënemaatregelen) blijven van kracht. 

Burgemeester Mark Buijs vult aan: “Met de Oosterhoutse horeca is afgesproken dat daar nog het scannen van de Corona Check QR-code bij komt. De deelnemende ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het veilig en verantwoord verloop van de actie. Handhavers van de gemeente lopen rond in het centrum en gaan het gesprek aan mocht dat nodig zijn.”

Winkels weer open

Inmiddels zijn er berichten dat de winkels wel weer open mogen vanaf zaterdag 15 januari. Ook hier gelden de genoemde coronamaatregelen afstand, mondkapjes en hygiëne  plus een maximaal aantal klanten per vierkante meter.

“Ik ben blij dat het kabinet geluisterd heeft naar de noodkreten van winkeliers en branchevereniging INretail en gemeentebestuurders. Ik hoop dat de Horeca binnen enkele weken ook hun deuren weer mogen openen, dat gun ik ze van harte.”, aldus burgemeester Mark Buijs.

Regionaal en landelijk protest

In het hele land zijn vergelijkbare acties van de horeca. De burgemeesters van de regio Midden- en West-Brabant geven daarom voor één dag ruimte voor de openstellingsacties, waarmee de ondernemers hun ongenoegen over de effecten van coronamaatregelen kenbaar willen maken. Mits dit veilig en verantwoord verloopt.

Steun voor oproep VNG

De Brabantse gemeenten steunen samen met alle andere Nederlandse gemeenten unaniem een oproep vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan het kabinet om stapsgewijs meer ruimte aan alle sectoren te bieden. En met het bepalen van de maatregelen meer oog te hebben voor de zorg én sociale, economische en maatschappelijke effecten van de coronabeperkingen.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: