Nieuwsberichten

Vanaf begin maart vindt in de gemeente Oosterhout onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Inwoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief of bericht. Het gaat om landelijk onderzoek voor de Rijksoverheid. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Verkenning naar aardwarmte 
In de gemeente wordt de komende periode seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Reden onderzoek
Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Landelijk onderzoek
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden op grote diepte geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. De geluidsgolven geven nauwelijks overlast voor de omgeving. Er is binnen een straal van 50 meter alleen een doffe plof te horen. Bekijk het filmpje waarin het werk dat in uw gemeente wordt uitgevoerd, wordt toegelicht: https://vimeo.com/393867007

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media

Bericht kort:
Binnenkort voert TNO en EBN voor de Rijksoverheid landelijk onderzoek uit naar aardwarmte. Begin maart starten er in de gemeente Oosterhout werkzaamheden in de ondergrond. Doel van het onderzoek is om de ondergrond beter in beeld te brengen, zodat er nader onderzoek mogelijk is naar aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame energiebron met een veel lagere uitstoot van stikstof. Wilt u meer weten over het onderzoek? Link naar www.scanaardwarmte.nl en bericht op de website van de gemeente. En https://vimeo.com/393867007


Bericht uitgebreider:
Binnenkort voert TNO en EBN voor de Rijksoverheid landelijk onderzoek uit naar aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame energiebron met een veel lagere uitstoot van stikstof. Vanaf begin maart vinden in de polder bij Den Hout en in de Oranjepolder bij de wijk Dommelbergen  werkzaamheden plaats in de ondergrond. Doel van het onderzoek is om de ondergrond beter in beeld te brengen.

Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen een brief of bericht over de werkzaamheden.

Tijdens dit onderzoek worden er op bepaalde plekken gaten van 8 cm in de grond gemaakt. Door geluidsgolven in de ondergrond te brengen worden zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart gebracht. Dit heet seismisch onderzoek en is een onderdeel van de landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). 

SCAN brengt de Nederlandse ondergrond in beeld om zo nauwkeuriger te kunnen inschatten waar eventueel aardwarmte ingezet kan worden. Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de grond aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen.

Link naar nieuwsbericht op gemeente of indien niet aanwezig www.scanaardwarmte.nl

Twitter account gemeente

Vanaf begin maart vindt in bepaalde delen van de gemeente Oosterhout onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte.  Meer weten over het onderzoek? Link naar www.scanaardwarmte.nl en webbericht gemeente.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: