Gemeente geeft Ambitiedocument vrij voor participatie

Om te zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad wordt gewerkt aan een visie voor Arendshof I en omgeving. Een eerste stap is het bepalen van de ambities en kansen voor de ontwikkeling van dit deel van het centrum. Samen met de provincie, eigenaren en ondernemers zijn de ambities voor nieuwe functies voor Arendshof I opgenomen in een ambitiedocument (pdf, 30 mb). Het document wordt nu door burgemeester en wethouders vrijgegeven voor participatie.

In grote lijnen is het de bedoeling dat er in het Arendshofgebied een mix van functies, meer groen en meer kwaliteit komt. Deze ambities worden de komende tijd verder uitgewerkt, onder andere in diverse scenario’s samen met de eigenaren van Arendshof I. Wethouder Dees Melsen (binnenstad) is enthousiast over de ontwikkelingen: “Er zijn vele kansen voor de toekomst van Arendshof I en de omgeving. Winkels, wonen en meer groen midden in de stad. We gaan graag met de eigenaren en winkeliers aan de slag met deze kansen voor Oosterhout.”

Kernwaarden

Het Ambitiedocument schetst een ambitie voor Arendshof I, Arendshof II en het Arendsplein met daarin bepaalde kernwaarden die het gebied moeten gaan uitstralen. In het kort enkele ambities voor de toekomstige invulling van het gebied:

  • Verbinding: door de historische structuren te herstellen en het gebied een samenhangend geheel te laten vormen met de huidige stedelijke omgeving (waaronder Arendshof II en het Arendsplein). Ook ’s avonds als de winkels dicht zijn kun je er met de fiets of te voet door heen.
  • Groen & Vitaal: Arendshof I moet in de toekomst een groen en aantrekkelijk gebied worden waar men kan recreëren en waar rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat. 
  • Gelaagd & Divers: Arendshof I wordt levendiger en toekomstbestendig door niet de focus te leggen op alleen winkelen, maar ook op wonen, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke voorzieningen.

Samenwerking

De gemeente heeft op 6 juli 2022 samen met de provincie een intentieovereenkomst gesloten over de transformatie van Arendshof I en omgeving. Als volgende stap in de transformatie heeft de gemeente in samenwerking met externe adviseurs (Brink Advies, Grosfeld, Bekkers, Van der Velde), binnenstadmanager Eric Duffhuis en met het bestuur van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) van Arendshof I, een aanzet gegeven voor het Ambitiedocument voor Arendshof I (e.o.). De komende periode wordt dit verder uitgewerkt.

Ambitiedocument (pdf, 30 mb)

 

 

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: