Nieuwsberichten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een deel van het stadhuis, het zogenaamde D-blok beschikbaar te stellen aan Nidos voor de opvang van 12 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Hiermee neemt de gemeente Oosterhout haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de druk op de asielzoekerscentra te verlichten, na een brede oproep daartoe van de Rijksoverheid.

Burgemeester Mark Buijs licht het besluit toe: “De situatie in de asielzoekerscentra is schrijnend. Door in te gaan op dit verzoek helpen wij een klein beetje om de druk te verlichten. Bovenop onze reguliere taakstelling willen we graag een aantal jongeren plek bieden in een klein deel van ons gemeentehuis. De jongeren krijgen dag en nacht begeleiding, dus dat geeft vertrouwen dat ze goed worden opgevangen en kunnen integreren in onze samenleving. In onze gemeenschap hebben we, met de opvang van de Oekraïners, al eerder laten zien dat we er in Oosterhout meer voor elkaar zijn.”

Extra ruimte voor kleinschalige opvang

Vanwege de effecten van corona, het thuiswerken en het flexwerken is er ruimte om nog een klein gedeelte van het stadhuis een andere functie te geven. Hiermee wordt het mogelijk om in een kleinschalige begeleide woonvorm 12 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te huisvesten.

Intensieve begeleiding door Sterk Huis

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De jongeren worden 24 uur per dag begeleid door Stichting Sterk Huis, die ook het beheer en exploitatie van het gebouwdeel op zich gaat nemen in opdracht van Nidos.

Verbouwing van kantoren tot woonruimte

De kantoren worden verbouwd tot een woonruimte voor de 12 jongeren en hun begeleiders. De werkzaamheden starten in juli en zullen ongeveer zes tot acht weken in beslag nemen. Nidos betaalt huur voor het gebruik van de ruimte in het stadhuis, waarmee een groot deel van de verbouwingskosten gedekt wordt.

Tijdelijk gebruik tot herontwikkeling Slotjesveld

Naar verwachting is het D-blok in de maand september geschikt voor gebruik. De huisvesting is tijdelijk voor een periode van drie jaar. Afhankelijk van de planning van de herontwikkeling van het Slotjesveld kan deze periode eventueel verlengd worden.  

Informatie en vragen

Omwonenden hebben een brief gehad over de opvang van de minderjarige vluchtelingen. Voor vragen over de opvanglocatie kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente: www.oosterhout.nl/alleenstaande-minderjarige-vluchtelingen.

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: